VALENCIANO PREPARACIÓN CIACOVA B1 MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9:30 A 11:30

Presencial

L’objectiu fonamental dels cursos de valencià és preparar les persones que aspiren a obtindre un títol de certificació de la Junta Qualificadora (JQCV), de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o de les universitats valencianes (CIEACOVA). Amb aquest propòsit, realitzem una anàlisi prèvia de continguts per tal d’adaptar-nos als més freqüents en les proves oficials. Els nostres cursos, a més, serveixen per a adquirir i millorar competències lingüístiques amb un propòsit d’aprenentatge comunicatiu general.